Språk
Norsk
Valuta og leveringsland
Other NON-EU countries (USD)  
Handlevogn: 0
c 0 USD
Navigasjon
Close

Velg leveringsland

Hvis du angir leveringsland før du begynner å handle, vil alle priser bli vist i riktig valuta og med riktig MVA. Transportkostnader vil bli lagt til når du legger artikler i handlevognen. Hvis leveringsadressen er utenfor EU, blir ingen MVA lagt til. Hvis leveringsadressen er innenfor EU, er valutaen og MVA fast for leveringslandet.

Utforsk Weilbachs maritime bøker

Bøker sortert etter LASTTYPE

Her finner du bøker knyttet til lasten ombord på et skip sortert etter type last – container, RO/RO, bulk, gass, LNG/LPG, kjemisk, farlig gods, råolje, passasjerer, offshoreforsyninger, boring.

n

Bøker sortert etter MOTOREMNE

Bøker om motorer, skipsbygging, reparasjon, elektrisitet og andre emner knyttet til skipsskroget.

n

Bøker sortert etter NAUTISK TEMA

Nautiske bøker sortert etter emne: almanakk, atlas, COLREG, miljø, loggbøker, medisin, legemidler, meteorologi, oseanogrofi, sikkerhet, ISPS, skipshåndtering, navigasjon, redningstjeneste, livredning, sjømannskap

n

Bøker sortert etter SJØSPORTTEMA

Finn nyttig lesestoff om sjøsport – vedlikehold av båten, spennende reisehistorier og skjønnlitteratur for fritidsseilere.

n

Bøker sortert etter FELT

Bruk den unike kartsøkfunksjonen for å finne bøker knyttet til et geografisk område. Finn PILOTBØKER, SEILINGSANVISNINGER, HAVNEGUIDER for hele verden og både for sjøsport og kommersiell sjøfart, AVSTANDSTABELLER, LISTER OVER LYS, LISTER OVER RADIOSIGNALER og TIDEVANNSTABELLER.

n

Bøker sortert etter FORLAG

Bøker fra alle store internasjonale maritime forlag, organisasjoner og autoriteter sortert etter forlag – BIMCO, ILO, IMCA, INTERTANKO, ITU, MCA, OCIMF, SIGGTO, USCG, Danmarks Rederiforening, den danske Sjøfartsstyrelsen, Lloyds, SEAHEALTH, Weilbach.

n

IMO-bøker sortert etter IMO-EMNE

Resolusjoner, konvensjoner, normer og retningslinjer fra IMO, sortert etter tema: kommunikasjon, last, dykking, brann, fiske, livredning, medisin, polarnavigasjon, forurensning, redningstjeneste og sikkerhet.

n

We use cookies to ensure that you get the best experience on our site. READ MORE

OK!