Kurv: 0
c 0 USD
Navigation
Close

Vælg leveringsland

Hvis du angiver leveringslandet, før du starter shopping, så vil alle priser blive vist i den rigtige valuta og med den korrekte moms. Transportomkostningerne vil blive tilføjet, når du lægger varer i indkøbskurven. Hvis leveringsadressen er uden for EU, tilføjes der ikke moms. Hvis leveringsadressen er inden for EU, fastsættes valuta og moms i forhold til levering land.

Weilbachs Historie

Grundlagt som sejl-, flag- og kompasmagerforretning

Weilbachs forretning blev grundlagt af den 29-årige Iver Jensen Borger, da han i 1755 nedsatte sig som flag-, sejl- og kompasmager i København. Borger havde forinden tilbragt godt tre år ombord på Ostindiefareren Nellebladet på en rejse til den danske tropekoloni Trankebar i Indien.

På rejsen havde han erfaret flag-, sejl- og kompasmagererhvervets store betydning for søfarten, og der så han mulighederne for at etablere egen forretning.

København havde i forvejen en del flag-, sejl- og kompasmagere, men Borger kom snart til at spille en ledende rolle i erhvervet. Ved Borgers død i 1799 blev forretningen overtaget af svigersønnen Johan Philip Weilbach, og dermed kom navnet Weilbach ind i billedet.

Fremgang og krise for Weilbach og Det blå Danmark

1700-tallet var en tid med fremgang for dansk søfart. Mange udenlandske konkurrenter var ofte sat ud af spil på grund af krig, og dansk søfart og handel nød godt af Danmarks neutrale status. København blev derfor en shipping-metropol af internationalt format, og søfartens vækst smittede af på flag-, sejl- og kompasmagerne, inklusiv Weilbach.

De gode tider mødte dog en brat afslutning i 1807, da Danmark blev involveret i Napoleonskrigene. Søfarten og de relaterede erhverv hos underleverandørerne i København gik tilbage og stagnerede længe. Weilbach formåede alligevel at opretholde forretningen i den vanskelige situation, og forretningen gik i arv i familien Weilbach.

Iver C. Weilbach 1847 - 1921
Iver C. Weilbach 1847 - 1921

Nye teknologier

Fra midten af 1800-tallet satte nye teknologier og nye virksomheder for alvor præg på Det blå Danmark. Det fik også betydning for Weilbach. 

Dampskibet kom første gang til Danmark i 1819 og vandt vid udbredelse i anden halvdel af århundredet. Dermed blev grundlaget for sejlmagernes arbejde langsomt udhulet.
 
Sideløbende blev træ erstattet af jern- og stål i skibenes skrog. Da magnetkompasserne blev påvirket af magnetismen fra metallerne, måtte de jævnligt korrigeres af professionelle kompasrettere. For Weilbach udviklede kompaskorrigeringerne sig til et ganske stort forretningsområde. 

Dampskibe var bekostelige investeringer, og i Det blå Danmark fandtes hovedsagelig kapital hertil i København. Nye, store dampskibsselskaber så derfor dagens lys og styrkede Københavns rolle som søfartscenter. For Weilbach var det væsentligt, fordi der opstod en ny gruppe af betydelige kunder.

Kompas værksted
Kompas værksted
Sejlmager værksted
Sejlmager værksted
Kompasmager
Kompasmager

I 1887

I 1887 blev Weilbachs forretning delt mellem de to brødre Iver C. Weilbach og Johannes Sophus Vilhelm Weilbach. Iver C. Weilbach overtog kompasmagerforretningen, og flag- og sejlmageriet blev overdraget til broren. Forretningerne udviklede sig separat herefter. Kompasmageriet voksede, mens produktionen af sejl langsomt svandt ind i takt med sejlskibenes tilbagegang. Iver C. Weilbach havde ingen børn og gjorde derfor en ledende medarbejdere, kaptajn Knud Prahl, til kompagnon i 1908. Iver C. Weilbach døde i 1921, og siden har Weilbach været ledet af forhenværende navigatører, som har bragt vigtige maritime erfaringer med sig i land.


Krig og krise

Første verdenskrig var en periode med fremgang for Det blå Danmark, der igen nød godt af dansk neutralitet. Nye rederier og værfter så dagens lys, og flere gamle selskaber voksede hastigt. Selvom nogle bukkede under, da krigens ekstraordinære omstændigheder sluttede, udviklede andre sig til Det blå Danmarks kerne og de består fortsat. Det var afgørende for Weilbach, som fandt de vigtigste kunder her. 

Mellemkrigstiden blev en tid med økonomisk kriser, men også en tid med nye muligheder. Flere danske rederier udviklede således nye, levedygtige forretningsområder i tank- og linjefart. Også Weilbach var i stand til at udvidede forretningen. Således skaffede Weilbachs daværende direktør, Carl Sølver, virksomheden et dansk agentur for salg af søkort over alle farvande. Efter 1945 voksede det gradvist til en betydelig indtægtskilde for Weilbach. 


Produktionslokalerne
Produktionslokalerne
Medarbejderne
Medarbejderne
Direktørerne Sølver og Svarre
Direktørerne Sølver og Svarre

Weilbachs og Det Blå Danmarks omstilling

Også anden halvdel af det 20. århundrede betød store forandringer for Det blå Danmark og Weilbach. Søfarten og værftsindustrien ekspanderede hastigt indtil begyndelsen af 1970’erne. Efter en periode med tilbagegang i 1970’erne og 1980’erne genvandt søfarten fremdriften, mens værftsindustrien til slut blev kraftigt reduceret. 

Weilbach formåede at fastholde mange gamle, stærke kunder i de omskiftelige tider, men omstilede samtidig forretningen. Siden 1970’erne udviklede Weilbach således et nyt, betydeligt forretningsområde i form af et maritimt forlag. 

Weilbach havde siden 1920’erne udgivet de to maritime årbøger, Nautisk Almanak og Fiskeriårbogen, men udvidede fra 1970’erne med mange nye maritime opslagsværker og lærebøger. Weilbach forsyner i dag håndbogsbibliotekerne om bord i handelsskibene med talrige fuldt opdaterede bøger. 

Mens forlags- og søkortforretningen voksede, oplevede kompasforretningen tiltagende problemer. Magnetkompasset blev således overhalet af gyrokompasser og senere af satellitnavigation. Selvom magnetkompasser fortsat er lovpligtige til søs, gik både produktionen og korrigeringerne af maagnetkompasser gradvist tilbage.

Fortsat opretholdes dog en produktion af magnetkompasser af høj kvalitet i Weilbachs datterselskab Nautisk Service. Satellit-navigation, der tillod navigatørerne at positionsbestemme uden brug af magnetkompasser, var udviklet i militærindustrien, og Weilbach kunne ikke uden videre trænge ind på dette marked.

De ledende medarbejdere havde historisk været ejere af virksomheden, men i 1961 overgik en del af aktiekapitalen til Weilbachs Fond. Siden 2005 har fonden være eneejer af Weilbach.

Kortretter 2008
Kortretter 2008
Medarbejderne 2008
Medarbejderne 2008

Weilbachs udvikling

Både Weilbach og Det blå Danmark har oplevet perioder med fremgang, omstilling og tilbagegang. Meget har ændret sig over de mere end 250 år, både teknologisk, økonomisk og socialt. Weilbachs lange historie vidner om dog om virksomhedens store omstillingsevne. Da Weilbachs forretning blev etableret i 1755, var Det blå Danmark et center for søfart. Det samme er tilfældet i dag. Og Weilbach udgør fortsat en central underleverandør både for Det blå Danmark og globalt. 

Weilbach tilbyder nu både trykte og elektroniske nautiske kort og håndbøger om bord på skibene og tilbyder services og opdateringer til rederierne 24-7. Der blev oprettet et datterselskab i Singapore  i 2010 og i Port Said, Egypten i 2015. Der blev ydermere udvidet med en filial i Alexandria i 2019, da forretningen voksede både i Asien og Mellemøsten.

Den maritime branche er blevet mere digitaliseret, så Iver C. Weilbach & Co. A/S introducerede en række digitale produkter kaldet Weilbach Nautical Digitized Information System (WENDIS). Formålet med WENDIS-produkterne er at forbedre sikkerheden til søs og mindske den administrative byrde om bord.

Som led i den teknologiske udvikling, ændrede Iver C. Weilbach & Co. A/S retning for at blive en maritim softwarevirksomhed og købte det britiske softwareudviklingsfirma, CherSoft Ltd, i november 2017.

I 2019 ændrede virksomheden navn til Weilbach A/S og flyttede til et nyt, moderne kontor i Lyngby for bedre at reflektere og støtte dens udvikling og tjenester.

Weilbach A/S fortsætter sin digitale udvikling bl.a. med WENDIS — en serie af ​​digitale produkter, som har til formål at forbedre søfartssikkerheden og lette det daglige arbejde til søs.

Logo siden 2005
Logo siden 2005
Plukning af papirkort 2006
Plukning af papirkort 2006
Kompasmager 2006
Kompasmager 2006

Bogen om Weilbach og 260 års martim historie

Weilbach har udgivet en bog om Weilbachs historie. 

Find den som papirbog på dansk "I Nellebladets Kølvand" eller

som iBook til iOS på engelsk "Weilbach - A Maritime History".

Vi anvender cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores site. LÆS MERE OK!