Solies Azimuttabeller

Product number 62021001
Price DKK 278.56
Price ex. VAT DKK 222.85
Edition 1
Release June 1984
Author Solie, A. C.
Pages 333
Language English/Danish

Select variant

  1. Book
  2. E-Book
Price: DKK 278.56

Solies Azimuttabeller

Solies Azimuttabeller Ved anvendelse af azimuttabellerne kan et himmellegemes retvisende pejling fra et givet sted på jordoverfladen i et givet øjeblik udledes. Bogen indeholder ud over tabeller også opgaver. Bogen benyttes på søfartsskoler og til yachtskipper eksamen. The book is written in both English and Danish. By use of these tables the true bearing to a heavenly body can be found from a given place on the globe at a given time. The book also includes exercises Available as hardcopy or digital E-Book via our free Windows-compatible software, SeaReader. More information on E-Books is on our SeaReader page: weilbach.com/weilbach/news-info/seareader-for-web-customers/