Skibsmotorlære

Product number 60630006D
Price DKK 529.00
Price ex. VAT DKK 423.20
Edition 4
Release November 2023
Author J. Wetterberg & P.E. Petersen
ISBN 9788750201465
Language Danish

Select variant

  1. Book
  2. E-Book
Price: DKK 529.00

Skibsmotorlære

This book in Danish. Skibsmotorlære Til brug ved undervisning i forbrændingsmotorer med tilhørende systemer om bord i skibe Skibsmotorlære er lærebogen til forberedelse til Søfartsstyrelsens duelighedsprøve i motorpasning Skibsmotorlære henvender sig til alle der er beskæftiget med erhvervssejlads, samt til fritidssejlere. Bogen er letlæst og rigt illustreret, og giver indsigt i bl.a. forbrændingsmotorernes virkemåde og tilhørende systemer. Der gennemgås et bredt udvalg af motorer og de dertilhørende hjælpesystemer som fx de elektriske anlæg og elektriske startanlæg. Med bogen i hånden og ved hjælp af den pågældende motors instruktionsbog kan læseren finde og udbedre mindre motorfejl, og samtidig behandle sin motor på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. I denne udgave er bogen udvidet med et kapitel om lænsesystemer. Hvert kapitel afsluttes med en række centrale kontrolspørgsmål, hvor man kan teste sin forståelse af kapitlets emne. Bogens hovedemner er: Søfartsstyrelsens bekendtgørelse Forbrændingsmotorer Brændselsolier Smøreolier til forbrændingsmotorer Brændstoftilførsel til dieselmotorer Brændstoftilførsel til benzinmotorer Elektriske anlæg Batteri og startanlæg Tændingssystemer til benzinmotorer Smøring af motorer Køling af motorer Motortyper og hjælpesystemer Driftsforstyrrelser Brand, brandfare og brandbekæmpelse Motortekniske begreber Fremdrivning Lænsesystemer