Språk
Svenska
Valuta och leveransland
Other NON-EU countries (USD)  
Kundvagn: 0
c 0 USD
Navigation

NOAA-sjökort (USA)

Nautiska sjökort från National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) med beställtryck (POD) av Weilbach.

 • NOAA-sjökort

  Över 1 100 standardsjökort (SNC) finns tillgängliga från NOAA och täcker alla amerikanska vatten i olika detaljnivåer beroende på trafiktäthet och faror.

  Storskaliga sjökort täcker ofta öppningar och ingångar till hamnar, medelskaliga sjökort täcker flitigt använda kustområden och småskaliga sjökort är för navigering i mer öppna områden

  NOAA-standardsjökort från använder Mercators projektion, så att bäringarna kan överföras till (eller tas från) sjökorten direkt.

   

 • SOLAS-standard

  Nautical charts produced by NOAA and printed by Weilbach comply with the Safety of Life at Sea (SOLAS) regulations and are issued for mariners who are subject to the SOLAS Convention and are used for passage planning, ocean crossings, coastal navigation and entering port. 

  Nautiska sjökort som produceras av NOAA och trycks av Weilbach följer SOLAS-föreskrifterna för säkerhet för människoliv till sjöss och utfärdas för sjömän som omfattas av SOLAS-konventionen. Sjökorten används för passageplanering, havskryssningar, kustnavigering och hamnanlöpning.

   

 • Sjökortsrättelser

  Weilbach har tillstånd att trycka nautiska papperssjökort med beställtryck och SOLAS-standard från NOAA som täcker amerikanska vatten. Det innebär att alla NOAA-sjökort är rättade och uppdaterade när de levereras från Weilbach.

  Rättelser i NOAA-sjökort publiceras i veckovisa Notice to Mariners (NtM). Rättelser till NOAA-sjökort kan laddas ner.

We use cookies to ensure that you get the best experience on our site. READ MORE

OK!