Kundvagn: 0
c 0 USD
Navigation
Close

Välj leveransland

Om du anger leveranslandet innan du börjar handla kommer alla priser att visas i rätt valuta och med rätt moms – transportkostnad tillkommer när du lägger artiklar i kundvagnen. Om leveransadressen är utanför EU läggs ingen moms till. Om leveransadressen är inom EU är valutan och momsen för leveranslandet låst.

Weilbachs historia

Tillverkar segel, flaggor och kompasser

Grundstenen till företaget lades den 24 november 1755, när flagg-, segel- och kompassmakaren Iver Jensen Borger startade sin egen verksamhet som leverantör till fartyg i Köpenhamn, Danmark. Iver Jensen Borger specialiserade sig på tillverkning av nautiska instrument, huvudsakligen magnetiska kompasser, liksom flaggor och segel till segelfartyg.

Han expanderade gradvis verksamheten till att bli en av de viktigaste leverantörerna till fartyg i Köpenhamn och lade grunden till ett långlivat familjeföretag. När Borger dog 1799 tog hans svärson, Johan Philip Weilbach, över företaget och under 1800-talet lämnades det vidare till följande generationer av familjen Weilbach.
Kompassjusterare ombord 1950
Kompassjusterare ombord 1950
Iver C. Weilbach 1847 - 1921
Iver C. Weilbach 1847 - 1921
Kompassros 1755
Kompassros 1755

Ny teknik

Under 1800-talet började ångfartyg och fartyg med järnskrov ersätta segelfartygen av trä, och tekniska förändringar av sjöfarten skapade nya affärsmöjligheter för Weilbach.
Magnetiska kompasser var känsliga för magnetfälten i järn- och stålskrov och behövde regelbundna justeringar av professionella kompassjusterare. Sådana justeringar gjordes under sjöfärder för nya fartyg, men de gjordes även med regelbundna intervall på befintliga fartyg. Weilbachs anställda specialiserade sig på detta, som ett komplement till tillverkningen av nautiska instrument.
Kompassfabrik 1920
Kompassfabrik 1920
Segelmakeri 1890
Segelmakeri 1890
Kompasstillverkning 1920
Kompasstillverkning 1920

1887

1887 delades företaget Weilbach mellan två bröder, Iver Christian Weilbach och Johannes Sophus Vilhelm Weilbach. Den förra tog över tillverkningen av kompasser och nautiska instrument och den senare fick flagg- och segelverksamheten. J.S.V. Weilbachs flagg- och segeltillverkning fortsatte in på 1900-talet, men nedgången för segelflottan efter år 1900 gjorde att företaget krympte.

J.S.V. Weilbach svarade på de tekniska förändringarna inom fartygsbranschen genom att skifta fokus från tillverkning av segel för sjöfarten till presenningar och tält, så att produktutbudet diversifierades genom att använda befintlig know-how på nya sätt.

Sjökort och publikationer

Iver C. Weilbach fortsatte tillverkningen av nautiska instrument och företaget visade sig livskraftigt på lång sikt. Det bär faktiskt fortfarande hans namn.
Under mellankrigstiden startade Iver C. Weilbachs företag två nya företagsområden, som gradvis utvecklades till huvudaktiviteter. Det gick in på området maritim publicering och började erbjuda sjökort till danska handels- och fiskefartyg.
1921 publicerade Weilbach den nautiska almanackan, som utkom årligen och innehöll navigations- och meteorologisk information. 1929 lades ytterligare en bok till, The Fishery Yearbook (Fiskeriårbogen), som innehöll användbar information för danska fiskare. Iver C. Weilbach & Co. A/S ger fortfarande ut den senare.
Verkstad 1920
Verkstad 1920
"The crew" 1920
Direktionen, Iver och Svarre 1920
Direktionen, Iver och Svarre 1920

Förändringar inom Weilbach

1931 ingick Weilbach ett avtal med United Kingdom Hydrographic Office, den viktigaste globala tillverkaren av sjökort. Weilbach fick dansk agentur för Hydrographic Offices sjökort, vilket tillät det att utöka sitt produktutbud och sina tjänster till danska skeppsföretag.

Till 50-talet konkurrerade Weilbach med en annan leverantör av sjökort på den danska marknaden, men sedan det sena 50-talet har det varit huvudleverantör av sjökort till danska skeppsföretag.

Iver C. Weilbach hade inga barn och 1908 utnämnde han kapten Knud Prahl till partner i företaget. Prahl hade en bakgrund som sjökapten och det var första gången någon utanför familjen blev medlem i företagsledningen.

Iver C. Weilbach drog sig gradvis tillbaka från den dagliga ledningen av företaget och han dog 1921. 1916 blev sjökapten Carl V. Sƒ Iver delägare i företaget, tillsammans med Knud Prahl, och vid Prahls död 1928 gjordes ännu en sjökapten, Anker Svarrer, till delägare.

Företaget ägdes och drevs därefter av en rad olika personer, alla tidigare yrkesverksamma sjökaptener. 1961 grundades ett holdingbolag, stiftelsen Iver. C. Weilbach & Co. A/S Legatfond, och detta har fungerat som företagets enda ägare sedan 2005.
Sjökortsjusterare 2008
Sjökortsjusterare 2008
ECDIS Digital Charts 2010
ECDIS Digital Charts 2010
"The crew" 2008

Weilbachs utveckling fram till idag

När elektronisk navigering började användas under nittonhundratalet, förlorade magnetiska kompasser gradvis mark till gyrokompasser och globala positioneringssystem. Iver C. Weilbach & Co. A/S ägnade sig aldrig åt tillverkning av elektroniska navigationssystem, vilka huvudsakligen baserades på kunskap som utvecklats inom militärindustrin.

Dock fortsatte företaget att tillverka magnetiska kompasser till 2009 - 10 och anställda hos företaget utförde kompassjustering till 1990-talet.
Under 1960- och 1970-talen utvecklades leverans av sjökort och marin utgivning till att bli företagets huvudaktiviteter.

Ny internationell maritim lagstiftning om säkerhet och miljöskydd gjorde att marknaden för maritim publicering expanderade efter 1970 och Iver C. Weibach & Co. A/S visade sig kunna erbjuda uppdaterade maritima handböcker för användning ombord på den danska handelsflottan.

Under 2000-talet har återigen ny teknisk utveckling börjat förändra Iver C. Weilbach & Co:s verksamhet. Tillkomsten av elektroniska sjökort och elektronisk publicering av maritima handböcker har skapat nya affärsmöjligheter för Iver C. Weilbach & Co. A/S och företaget har utvidgat sina tjänster inom detta område sedan 2005.

Det erbjuder nu både tryckta och elektroniska sjökort och handböcker för användning ombord och det kan erbjuda tjänster och uppdateringar till sjöfartsföretagen dygnet runt. Ett dotterbolag i Singapore startades 2010.
Weilbachs logotyp designades om 2005.
Weilbachs logotyp designades om 2005.
Plockar sjökort av papper 2006
Plockar sjökort av papper 2006
Kompasstillverkning 2006
Kompasstillverkning 2006

En bok om Weilbach och 260 års maritim historia

Weilbach har givit ut en bok om sin historia. Boken kan laddas ner gratis som e-bok eller köpas i tryckt version.

Hitta boken som e-bok för PC på danska gratis här “I Nellebladets Kølvand” eller som pappersbok på danska “I Nellebladets Kølvand” eller som i-bok för iOS på engelska gratis här: "Weilbach - A Maritime History".

We use cookies to ensure that you get the best experience on our site. READ MORE

OK!