Språk
Norsk
Valuta og leveringsland
Other NON-EU countries (USD)  
Handlevogn: 0
c 0 USD
Navigasjon
Close

Velg leveringsland

Hvis du angir leveringsland før du begynner å handle, vil alle priser bli vist i riktig valuta og med riktig MVA. Transportkostnader vil bli lagt til når du legger artikler i handlevognen. Hvis leveringsadressen er utenfor EU, blir ingen MVA lagt til. Hvis leveringsadressen er innenfor EU, er valutaen og MVA fast for leveringslandet.

NOAA NGA Sjøkart (verden)

Sjøkart fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) trykt på forespørsel (Printed On Demand, POD) av Weilbach.

 • NOAA-kart

  Over 1100 standard sjøkart (Standard Nautical Charts, SNC) er tilgjengelige fra NOAA og dekker alle USAs farvann i varierende detaljrikdom avhengig av tettheten av trafikk og faremomenter.

  Storskalakart dekker ofte innløp og innganger til havner, kart i medium skala dekker hyppig brukte kystområder, og småskalakart er for navigasjon i åpnere områder. 

  NOAAs standard sjøkart bruker Mercators kartprojeksjon slik at peilinger kan overføres til (eller tas fra) kartet direkte.

   

   

  Sjøkart produsert av NOAA og NGA og trykt av Weilbach samsvarer med Safety of Life at Sea (SOLAS)-konvensjonen (Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs) utstedt for sjøfolk som er underlagt SOLAS-konvensjonen. De brukes til planlegging av gjennomfart, havkryssing, kystnavigasjon og innseiling til havner. 

   

   

 • Kartrettelser

  Weilbach er autorisert til å trykke POD-sjøkart på papir fra NOAA og NGA som overholder SOLAS. Dette betyr at alle NOAA og NGA kart er oppdatert til dags dato når de sendes fra Weilbach.

  Rettelser av NOAA-sjøkart publiseres i det ukentlige varselet til sjøfolk (Notice to Mariners, NtM). Rettelser av NOAA-sjøkart kan lastes ned.

   

We use cookies to ensure that you get the best experience on our site. READ MORE

OK!