Handlevogn: 0
c 0 USD
Navigasjon
Close

Velg leveringsland

Hvis du angir leveringsland før du begynner å handle, vil alle priser bli vist i riktig valuta og med riktig MVA. Transportkostnader vil bli lagt til når du legger artikler i handlevognen. Hvis leveringsadressen er utenfor EU, blir ingen MVA lagt til. Hvis leveringsadressen er innenfor EU, er valutaen og MVA fast for leveringslandet.

Admiralty Sjøkart (verden)

Admiralty-kart er sjøkart som publiseres av Storbritannias hydrografiske kontor; United Kingdom Hydrographic Office (UKHO). Weilbach er en offisiell internasjonal Admiralty-kartrepresentant; International Admiralty Chart Agent (IACA).

 • Admiralty-kart

  Over 3500 standard sjøkart (Standard Nautical Charts, SNC) er tilgjengelige under Admiralty-merket og dekker så godt som hele verden i varierende detaljrikdom, avhengig av tettheten av trafikk og faremomenter. 

  Storskalakart dekker ofte innløp og innganger til havner, kart i medium skala dekker hyppig brukte kystområder, og småskalakart er for navigasjon i åpnere områder. 

  Admiraltys standard sjøkart bruker Mercators kartprojeksjon slik at peilinger kan overføres til (eller tas fra) kartet direkte.

   

 • Samsvar med fraktkonvensjoner

  Standard sjøkart produsert av Admiralty samsvarer med Safety of Life at Sea (SOLAS)-konvensjonen (Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs) utstedt av Den internasjonale skipsfartsorganisasjon (IMO), og er laget for sjøfolk som er underlagt SOLAS-konvensjonen. De brukes til planlegging av gjennomfart, havkryssing, kystnavigasjon og innseiling til havner. 

   

We use cookies to ensure that you get the best experience on our site. READ MORE

OK!