Fonden

Iver C. Weilbach Foundation blev etableret til minde om Iver C. Weilbach i 1961.

Formålet med fonden er at fremme og støtte forskning og uddannelse inden for søfartsindustrien. Fonden finansierer og støtter aktiviteter og initiativer for uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer og enkeltpersoner inden for maritimt studie.

Iver C. Weilbach Foundation ejer Iver C. Weilbach Holding A/S, som ejer driftsselskabet Weilbach A/S samt investeringsfirmaet Weilbach Invest ApS.

Gennem Weilbach A/S ejes flere datterselskaber. Udbytte fra disse selskaber tilgår fonden og fordeles i overensstemmelse med fondens formål.

  • Fonden er uafhængig
  • Ingen person eller virksomhed ejer fonden
  • Ingen har særlige rettigheder eller indflydelse over fonden
  • Ingen modtager udbytte fra fonden

Bestyrelsen for fonden udpeges delvist af medarbejderne i Weilbach A/S og delvist af fonden selv.

Fonden er fuldstændig uafhængig af eksterne ejere og kapitalinteresser, og al kapital geninvesteres i fondens virksomheder eller fordeles i overensstemmelse med fondens formål.

Besætningen på Africa Mercy-skibet poserer foran skibet i deres blå uniformer Det imponerende træningsskib Danmark i en havn

Fondens Formål

  1. At fremme interesse og ønske om en karriere indenfor skibsindustrien ved at yde økonomisk støtte og opmuntring, f.eks. i form af priser til institutioner, foreninger eller enkeltpersoner, der fremmer en sådan interesse eller uddanner sig til en profession, især med henblik på uddannelse af navigatører.
  2. At yde økonomisk støtte til kulturelt og videnskabeligt arbejde, der også kan gavne skibsindustrien og dens praktikere.
  3. At yde økonomisk støtte til humanitære og velgørende formål, herunder støtte til tidligere ansatte i Iver C. Weilbach & Co A/S og deres enker og børn i uddannelse samt til Iver C. Weilbach & Co. A/S' Hjælpefond for værkstedspersonale.

Du kan få mere at vide om fondens vision, mål og strategi her.

Vores uddelingspolitik kan findes her.

Fonden kan ikke søges.

 

 

God fondsledelse

I forbindelse med arbejdet med god fondsledelse har bestyrelsen for Iver C. Weilbachs Fond udarbejdet en redegørelse om god fondsledelse i overensstemmelse med § 77a i årsregnskabsloven. Redegørelsen opdateres årligt. Den aktuelle erklæring for 2022-2023 kan ses her.