Funders stedliniekort

Varenummer 14600010
Pris 75,50 kr.
Pris ekskl. moms 60,40 kr.
Kort nr. F
Udgave 1
Udgivelse december 2007
Pris: 75,50 kr.

Funders stedliniekort

Funders stedlinjekort kan benyttes til udsætning af astronomiske stedlinjer. Det spænder fra 0 til 62 grader N/S på 5 parallelle breddeskalaer. Der er skala i begger sider for alle bredder samt længdeskala uden påsatte tal. Information om generel brug af stedlinjekort: Stedlinjekort bruges ved sejlads over oceanerne og til udsætning af bestik og stedlinjer, for at få en større nøjagtighed end den som oversejlingskort og anduvningskort over det pågældende område, ellers ville give. Et stedlinjekort viser kun et gradnet, og afhængig af fabrikat måske kun meridianerne, medens der findes breddeskalaer uden for kortets ramme, således at kortet kan bruges på de fleste bredder efter det behov, der vil være ved den pågældende sejlads. Skibets navigatører kan i øvrigt selv fremstille stedlinjekort i det målestoksforhold, de måtte ønske.