Skibsdagbog - DK/ENG

Varenummer 61420005
Pris 410,00 kr.
Pris ekskl. moms 328,00 kr.
Udgivelse juni 2006
Forfatter Søfartsstyrelsen
Sider 352
Sprog Dansk / Engelsk
Pris: 410,00 kr.

Skibsdagbog - DK/ENG

Skibsdagbogen skal føres af alle skibe for tildragelser på dækket. En lignende logbog findes for maskinens tildragelser. Den er er indrettet med 176 opslag. Bogen indeholder en kort indledende vejledning. Bogen er tosproget: dansk - engelsk. Almindelige bestemmelser: Dagbogen føres af skibsføreren eller under hans tilsyn og medansvar af en eller flere officerer. Den, der fører dagbogen, er ansvarlig for egne indførte oplysningers rigtighed. Føres dagbogen af en eller flere officerer, skal dagbogen mindst en gang månedligt forelægges føreren, der kontrollerer, at bogen er ført nøjagtigt og forskriftsmæssigt. Skibsføreren registrerer sin gennemgang ved at underskrive i rubrikken >Anmærkninger og rettelser<, den dag gennemgangen har fundet sted. Dagbogen skal føres ordentligt og tydeligt, og intet blad må udrives. Hvad en gang er indført, må ikke raderes, overstryges eller på anden måde gøres ulæseligt. Er rettelse nødvendig, skal en sådan tilføjes som anmærkning.