IT Correct Entries Oil Pt. II

Varenummer 62321073
Pris 1.648,04 kr.
Pris ekskl. moms 1.318,43 kr.
Udgave 2
Udgivelse februar 2021
Forfatter INTERTANKO
Sprog English
Pris: 1.648,04 kr.

A Guide for Correct Entries in the Oil Record Book

Denne publikation giver vejledning om korrekt og konsekvent udfyldelse af oliejournalen (del II - last-/ballastoperationer) for olietankskibe, som fastsat i regel 36 og tillæg III i bilag I til MARPOL 73/78. Den angiver instruktioner og generelle krav til indtastninger i ORB del II og angiver de elementer, der skal registreres. Den indeholder også eksempler på almindeligt anvendte last-/ballastoperationer. Den giver enkle og klare råd og vejledning til at foretage indtastninger i ORB del II med det formål at: Sikring af overholdelse af de relevante MARPOL bilag I-krav Facilitering og forenkling af arbejdet ombord for de ansvarlige officerer og skibsføreren Sikring af ensartet og konsekvent ORB Part II-registrering, der er tilpasset og kompatibel med andre skibslogbøger og optegnelser