Garbage Record Book I + II - Weilbach

Varenummer 61420035
Pris 142,63 kr.
Pris ekskl. moms 114,10 kr.
Udgave 1
Udgivelse januar 2018
Forfatter Weilbach
ISBN 9788777903045
Sider 64
Sprog Engelsk
Pris: 142,63 kr.

Garbage Record Book I + II

Denne opdaterede affaldsbog skal bruges om bord på skibe til at registrere udledninger fra skibe og forbrændinger om bord på skibe. Begrebet skrald omfatter alle former for madaffald, husholdningsaffald og driftsaffald, alle typer plastik, lastrester, forbrændingsaske, madolie, fiskeredskaber og dyrekroppe, der opstår under skibets normale drift, og som kan bortskaffes løbende eller periodisk, med undtagelse af de stoffer, der er defineret eller opført i andre bilag til Marpol-konventionen. I overensstemmelse med regel 10 i bilag V til International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, 1973, som ændret ved protokollen af 1978 (MARPOL), skal der føres en fortegnelse over hver udledning drift eller afsluttet forbrænding. Dette inkluderer udledninger til havet, til modtagefaciliteter eller til andre skibe, samt utilsigtet tab af affald.