Sprog
Dansk
Valuta og leveringsland
Andre ikke EU lande (USD)  
Kurv: 0
c 0 USD
Navigation

Persondatapolitik

Indledning
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Weilbach-gruppen behandler dine persondata, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata.
Weilbach-gruppen har udarbejdet denne datapolitik, fordi vi er fast besluttede på at opfylde vores forpligtelser mht. behandling af persondata iht. gældende ret. Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger, og det er vores målsætning at beskytte dine personlige oplysninger.


Indsamling af persondata
Weilbach-gruppen indsamler dine persondata på forskellige måder, fx:

  • Hvis du kontakter Weilbach-gruppen i forbindelse med webhandel eller forretningssamarbejde;
  • Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev;
  • Hvis du ansøger om et job (enten opfordret eller uopfordret);
  • Hvis du i øvrigt kontakter Weilbach-gruppen.

Vi kan indsamle følgende oplysninger i forbindelse med webhandel, forretningssamarbejde samt abonnement på vores nyhedsbrev: 
Dit navn, adresse, firmaadresse, telefonnummer, e-mailadresse samt andre specifikke oplysninger, som du måtte vælge at give til os.

Vi kan indsamle følgende oplysninger i forbindelse med ansøgning om et job:
Dit navn, adresse, firmaadresse, telefonnummer, e-mailadresse, nuværende og tidligere jobs, fødselsdato, curriculum vitae, kopier af uddannelsespapirer, CPR-nummer samt andre specifikke oplysninger, som du måtte vælge at give til os.

Formål med indsamling
Weilbach-gruppens indsamling, opbevaring og behandling af persondata er begrænset til situationer med et specifikt formål, fx en leverance, hvorom der er indgået aftale, eller rekrutteringsproces, fremsendelse af vores nyhedsbrev, at være en ansvarlig forretningspartner, eller på anden vis at kunne gennemføre og levere en tjeneste. Oplysningerne kan derudover også blive brugt til statistiske formål og kundeundersøgelser.

Det juridiske grundlag for behandling
Weilbach-gruppen kan behandle dine persondata på baggrund af følgende juridiske grundlag:

  • Dit frivillige, specifikke, oplyste og entydige samtykke om at behandle dine persondata. 
  • Med henblik på at opfylde en juridisk forpligtelse, fx en leverance.
  • Weilbach-gruppen har endvidere en legitim interesse i at kunne servicere vores kunder, bibeholde en god relation og kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester til dig.
Videregivelse og modtagere af dine persondata
Weilbach-gruppen kan videregive eller gøre dine persondata tilgængelige for følgende modtagere:
  • Weilbach-gruppens selskaber.
  • Samarbejdspartnere, der bistår os med at håndtere vore administration.
  • Offentlige myndigheder.
Modtagere, der behandler persondata på vegne af Weilbach-gruppen må udelukkende behandle dine persondata i overensstemmelse med de af Weilbach-gruppen givne instruktioner. Sådanne tredjeparter må ikke behandle dine persondata til deres eget formål.

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov.

Vores hjemmeside (www.weilbach.com) kan indeholde links til andre websider, der hostes eller driftes af en tredjepart. Weilbach-gruppen er ikke ansvarlig for indholdet eller den databehandlingspraksis, der anvendes på sådanne websider, der hostes eller driftes af tredjepart.

I det omfang Weilbach-gruppen videregiver eller gør dine persondata tilgængelige for sådanne tredjeparter, som kan anvende dine persondata til eget formål, vil en sådan videregivelse eller tilgængelighed for tredjepart kun finde sted, såfremt det sker i overensstemmelse med gældende lovgivning eller med dit forudgående samtykke, hvor dette er påkrævet.

Videregivelse af dine persondata til et tredjeland (uden for EU/EØS)
Weilbach-gruppen omfatter selskaber uden for EU/EØS. Det drejer sig om: 

Weilbach Singapore Pte. Ltd.
15 Jalan Kilang Barat
#07-01 Frontech Centre
159357 Singapore
Registration number: 201116179E

Weilbach Egypt Ltd.
El-Gomhoreya St. Dellesebs St.
El-Medina Tower 2nd floor
Port Said, Egypt

Weilbach Canada Ltd.
#1520, 1100 Melville Street
V6E 4A6 Vancouver, BC
Canada
Business No. 760617878BC0001

Såfremt vi overfører dine personoplysninger til disse, vil det ske i overensstemmelse med lovgivningen, herunder sikring af fornødent grundlag for sikker overførelse.

Opbevaring af dine persondata
Weilbach-gruppen opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger. Der kan dog gælde særlige regler, der gør, at dine persondata opbevares i længere tid. Ved rekrutteringer giver du samtykke til, at vi må opbevare dit CV, din ansøgning og andre dokumenter i op til 1 år.

Nogle af dine persondata skal opbevares til regnskabsformål eller for at forsvare retskrav. Sådanne persondata opbevares indtil udløbet af den lovpligtige forældelsesfrist, som fx er 5 år for opbevaring af regnskabsmateriale.

I markedsføringsmæssig henseende gemmer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig. Du kan framelde dig når som helst.

Dine rettigheder
Dine rettigheder beskrives nedenfor. Bemærk venligst, at der kan gælde visse undtagelser, fx hvis behandlingen er nødvendig for at overholde juridiske forpligtelser eller for at gøre retskrav gældende eller for at udøve eller forsvare et retskrav. Såfremt du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder, så kontakt venligst Weilbach-gruppen (kontaktoplysninger findes nedenfor).

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de persondata, som Weilbach-gruppen opbevarer om dig. Vi vil bestræbe os på at gøre dette hurtigst muligt og i alle tilfælde besvare din anmodning inden 30 dage.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget unøjagtige persondata om dig.

Ret til sletning
Du har ret til, under visse omstændigheder, at få dine oplysninger slettet, hvilket betyder, at Weilbach-gruppen på din forespørgsel skal slette de persondata, der opbevares om dig.

Ret til begrænsning
Du har ret til, under visse betingelser, at begrænse Weilbach-gruppens behandling af dine persondata. 

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage de persondata, der er indsamlet om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

Indsigelsesret, tilbagekaldelse af samtykke og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod Weilbach-gruppens behandling af dine persondata.

I tilfælde hvor behandlingen af dine persondata er afhængig af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte til admin@weilbach.com

Hvis du ønsker at fremsætte en klage over Weilbach-gruppens behandling af dine persondata, kan du kontakte Weilbach-gruppen på admin@weilbach.com. Hvis din klage ikke afklares tilfredsstillende, kan du kontakte Datatilsynet. 

Cookie-politik
Vi anbefaler, at du læser vores Cookie-politik, som er tilgængelig her.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Weilbach A/S
Firskovvej 36
DK-2800 Kgs. Lyngby

Phone +45 3334 3560
Email   admin@weilbach.com
CVR No 54953828


Vi anvender cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores site. LÆS MERE OK!