Sprog
Dansk
Valuta og leveringsland
Andre ikke EU lande (USD)  
Kurv: 0
c 0 USD
Navigation

Iver C. Weilbachs fond

Fonden

Iver C. Weilbachs Fond har direkte ejerskab af driftsselskabet Weilbach A/S og investeringsselskabet Weilbach Invest ApS. Gennem Weilbach A/S ejes en række datter selskaber. Udbytte fra selskaberne tilgår fonden og uddeles i henhold til fondens formål.

Fonden er selvejende. Ingen personer eller selskaber har nogen ejerandele af fonden, ingen har særlige rettigheder eller indflydelse i forhold til fonden. Ingen modtager udbytte fra fonden.

Fondens bestyrelse udpeges dels af medarbejderne i Weilbach A/S og er dels selvsupplerende.

Fonden er således helt uafhængig af eksterne ejer og kapital interesser, alt kapital geninvesteres i fondens selskaber eller uddeles i henhold til fondens formål.

Fondens formål

  1. At fremme interessen for og lysten til skibsfartserhvervet ved at yde økonomisk støtte og opmuntringer f.eks. i form af præmier til institutioner, foreninger eller enkelte personer, der virker for sådan interesse eller uddanner sig til en gerning inden for erhvervet, især med henblik på uddannelse til navigatør.

  2. At yde økonomisk støtte til kulturelt og videnskabeligt arbejde, der også kan være til gavn for skibsfartserhvervet og dets udøvere.

  3. At yde økonomisk støtte til humanitære og velgørende formål, herunder også støtte til tidligere medarbejdere hos Iver C. Weilbach & Co A/S samt disses enker og børn under uddannelse og til Iver C. Weilbach & Co. A/S’ Hjælpefond for værkstedsmedarbejdere.

Klik her for at få mere information


Legaterne kan ikke søges
.

God fondsledelse

Bestyrelsen for Iver C. Weilbachs Fonds har i forbindelse med arbejdet med god fondsledelse udarbejdet en redegørelse for god fondsledelse jævnfør årsregnskabslovens paragraf 77 a. Redegørelsen opdateres en gang om året. Den nuværende redegørelse knytter sig til Fondens årsrapport for 2020-21 og kan ses her.


Africa Mercy Ships
Africa Mercy Ships
Mercy Ships
Mercy Ships
Skoleskibet DANMARK
Skoleskibet DANMARK
Vi anvender cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores site. LÆS MERE OK!