Språk
Svenska
Valuta och leveransland
Other NON-EU countries (USD)  
Kundvagn: 0
c 0 USD
Navigation
Close

Välj leveransland

Om du anger leveranslandet innan du börjar handla kommer alla priser att visas i rätt valuta och med rätt moms – transportkostnad tillkommer när du lägger artiklar i kundvagnen. Om leveransadressen är utanför EU läggs ingen moms till. Om leveransadressen är inom EU är valutan och momsen för leveranslandet låst.

Norge - Nautiska sjökort

  • Sjökortsrättelser - norska sjökort

    Nautiska sjökort, utgivna av det norska hydrografiska kontoret (Kartverket) och tryckta av Weilbach, är markerade med POD (beställtryck) och är uppdaterade vid leverans från Weilbach. 

    När du tar emot sjökorten måste du fortsätta att hålla dem uppdaterade ombord. Sjökortsrättelser för norska nautiska sjökort publiceras i Etterrettningar för Sjøfarende (EfS). Du hittar EfS på Kartverkets webbplats.

POD - 29 Stad

POD - 29 Stad

Stad Datum ED.

Pris: 20,95 USD

I lager

POD - 3 Oslofj: Fulehuk-Filtve

POD - 3 Oslofj: Fulehuk-Filtve

Oslofjord: Fuglehuk - Filtvet - Rødtangen Midterste del af Oslofjorden.

Pris: 20,95 USD

I lager

POD - 30 Haugsholmen-Ålesund

POD - 30 Haugsholmen-Ålesund

Haugsholmen - Ålesund Datum ED.

Pris: 20,95 USD

I lager

POD - 300 Norskehavet

POD - 300 Norskehavet

Norskehavet med tilstøtende havområder No datum.

Pris: 20,95 USD

I lager

POD - 301 Nordsjøen

POD - 301 Nordsjøen

Nordsjøen No datum.

Pris: 20,95 USD

I lager

POD - 303 Norskehavet-Jan Maye

POD - 303 Norskehavet-Jan Maye

Norskehavet, Norge - Jan Mayen No datum.

Pris: 20,95 USD

I lager

POD - 304 Norskehavet,Norge-Is

POD - 304 Norskehavet,Norge-Is

Norskehavet, Norge - Island No datum.

Pris: 20,95 USD

I lager

POD - 306 Skagerak-vestre blad

POD - 306 Skagerak-vestre blad

Skagerak, vestre blad Norsk gradnet.Norwegian datum.

Pris: 20,95 USD

I lager

POD - 307 Stavanger - Florø

POD - 307 Stavanger - Florø

Stavanger - Florø Datum ED.

Pris: 20,95 USD

I lager

POD - 308 Florø-Smøla

POD - 308 Florø-Smøla

Florø - Smøla Datum ED.

Pris: 20,95 USD

I lager

POD - 309 Fra Smøla til Vega

POD - 309 Fra Smøla til Vega

Fra Smøla til Vega Datum ED.

Pris: 20,95 USD

I lager

POD - 31 Breidsundet - Fjørto.

POD - 31 Breidsundet - Fjørto.

Breidsundet - Fjørto Always latest edition available as

Pris: 20,95 USD

I lager

We use cookies to ensure that you get the best experience on our site. READ MORE

OK!