Kundvagn: 0
c 0 USD
Navigation
Close

Välj leveransland

Om du anger leveranslandet innan du börjar handla kommer alla priser att visas i rätt valuta och med rätt moms – transportkostnad tillkommer när du lägger artiklar i kundvagnen. Om leveransadressen är utanför EU läggs ingen moms till. Om leveransadressen är inom EU är valutan och momsen för leveranslandet låst.

Nationsflaggor

 • Nationalflagga

  Flaggan som anger nationaliteten på ett fartyg kallas nationalflaggan. Som med de nationella flaggorna finns det tre typer: civilflaggan (förs av privatägda fartyg), statsflaggan (förs av statliga fartyg) och örlogsflaggan (även kallad krigsflaggan och förs av örlogsfartyg).

  Nationalflaggan förs i en flaggstång i aktern eller i en gaffel under gång. Båda dessa platser är överlägsna andra på fartyget, även om masthuvudet sitter högre upp. Om det inte finns någon gaffel kan nationalflaggan föras i rånocken.

  I vissa länger är nationalflaggan identisk med den nationella flaggan. I andra länder, som USA och Japan, finns det specifika nationalflaggor för maritimt bruk. De flesta länder har inga enskilda statsflaggor, även om Storbritannien är ett sällsynt undantag med en röd nationalflagga för civilt bruk, en vit nationalflagga som handelsflagga och en blå nationalflagga för statliga icke-militära fartyg.

  Nationalflaggor krävs vanligtvis för inträde och urträde ur hamn, vid segling på utländska vatten och när ett fartyg signaleras att hissa nationalflaggan av ett örlogsfartyg. Örlogsfartyg för normalt sina flaggor mellan morgonceremonin och solnedgången vid förankring eller till ankars, hela tiden under gång och vid alla tidpunkter när de deltar i krig.

   

 • Gästflagga

  En gästflagga (eller artighetsflagga) förs av ett besökande skepp i utländska vatten som ett tecken på respekt. Det är ofta en mindre (mindre än fartygets egen nationalflagga) version av gästlandets nationalflagga. Flaggan förs normalt i det främre masthuvudet på flermastade fartyg, i rånocken på kajsidan eller i spridaren på masten på enmastade fartyg, medan husflaggan förs på andra sidan. Gästflaggan kan också föras i gösstaken på fartyg utan mast.

   

 • Flaggetikett

  Hedersplatsen på ett fartyg är aktern och nationalflaggor förs därför traditionellt i antingen en stång i skeppets akter, eller från en gaffel riggad över aktern.  
  Den vanliga regeln att ingen flagga bör föras högre än den nationella flaggan gäller inte ombord på ett fartyg: en flagga som förs i aktern är alltid överlägsen en flagga som förs på något annat ställe på fartyget, även om den senare sitter högre upp.

  Den prioriterade platsen för att hissa flaggan beror på fartygets rigg. På en sloop, ketch eller schooner är rånocken på styrbordssida eller spridaren på den högsta masten eller huvudmasten den andra mest hedrade platsen. (Det vill säga, efter nationalflaggan i aktern.)

  Efter spridaren på styrbordssidan kommer spridaren på barbordsidan.

  Husflaggor (som definierar ägaren) förs vanligtvis i huvudmasten. När en trekantig klubbvimpel hissas förs den normalt i den främre masten. På en sloop, som inte har en främre mast, kan husflaggan flyttas till spridaren på barbordsidan om styrbordssidan används för en klubbflagga. På en ketch flyttas husflaggan till mesan.

  I hamn bör nationalflaggan alltid föras i stången i aktern. Detta är en tradition, eftersom gaffelstången förr i tiden var sänkt tillsammans med mesanseglet. Den enda nationalflaggan som någonsin förs från styrbord spridare eller rånock är den som tillhör den besökta nationen, det vill säga en gästflagga.

  Till havs brukade nationalflaggan föras i mesangaffeln. När bermudiska segel kom i allmänt bruk började visa skeppare föra nationalflaggan på två tredjedels höjd i huvudseglet. Många anser att detta är en tillgjord tradition. Andra för flaggan i akterstaget. Dessa är inga bra platser eftersom flaggan inte flyger ut väl när den hissas framåt.

  En annan tradition som kommit på senare år är att föra en trekantig vimpel och/eller en så kallad skvadronflagga i styrbord spridare. Denna tradition har uppstått eftersom många segelbåtar idag placerar en racingflagga eller vindindikator i masttoppen.

  Motorbåtar utan mast bör alltid föra nationalflaggan från en flaggstång i aktern. Konventionellt förs gästflaggor i en gösstake i fören. Detta verkar omvänt för vissa, men en båt styrs från aktern, vilket på så vis ger gästflaggan en hedersplats.

  Nautisk etikett kräver att ett handelsfartyg sänker sin nationalflagga som en hälsning till ett passerande örlogsfartyg, som erkänner hälsningen genom att sänka sin nationalflagga tillbaka.

  Handelsfartyg för traditionellt nationalflaggan i vars territorialhav de seglar i styrbord rånock. Detta kallas gästflagga, precis som för fritidsbåtar.


We use cookies to ensure that you get the best experience on our site. READ MORE

OK!