Language:
English
Currency & Delivery Country:
Other NON-EU countries (USD)  
Cart: 0
c 0 USD
Navigation
Close

Delivery country

If you specify the delivery country before you start shopping, all prices will be displayed in the correct currency and with proper VAT. Transport costs will be added when you add articles to Cart. If the delivery address is outside the EU, no VAT will be added. If the delivery address is within the EU, the currency and VAT is locked to the delivery country.

Iver C. Weilbachs fond

Fondens formål er:

  1. At fremme interessen for og lysten til skibsfartserhvervet ved at yde økonomisk støtte og opmuntringer f.eks. i form af præmier til institutioner, foreninger eller enkelte personer, der virker for sådan interesse eller uddanner sig til en gerning inden for erhvervet, især med henblik på uddannelse til navigatør.
  2. At yde økonomisk støtte til kulturelt og videnskabeligt arbejde, der også kan være til gavn for skibsfartserhvervet og dets udøvere.
  3. At yde økonomisk støtte til humanitære og velgørende formål, herunder også støtte til tidligere medarbejdere hos Iver C. Weilbach & Co A/S samt disses enker og børn under uddannelse og til Iver C. Weilbach & Co. A/S’ Hjælpefond for værkstedsmedarbejdere.
Legaterne kan ikke søges.

Bestyrelsen for Iver C. Weilbachs Fonds har i forbindelse med arbejdet med god udarbejdet en redegørelse for god fondsledelse jævnfør årsregnskabslovens paragraf 77 a. Redegørelsen opdateres en gang om året. Den nuværende redegørelse knytter sig til Fondens årsrapport for 2019-20 og kan ses her.


We use cookies to ensure that you get the best experience on our site. READ MORE

OK!